Impressum

FAMAGA nuk është përgjegjës për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që rrjedh nga përdorimi i kësaj faqeje interneti. Grupi FAMAGA përpiqet të sigurojë saktësinë e informacionit dhe të dhënave që gjenden në faqen e saj të internetit. Për shkak të shumëllojshmërisë së gjerë të informacionit dhe specifikimeve të produktit, ne përjashtojmë çdo garanci për saktësinë dhe plotësinë e informacionit të dhënë.
Adresë:
FAMAGA Group OHG Hinter den Kirschkaten 83 D 23560 Lübeck
Telefoni:
+49 (0) 45198920681
Faksi:
+49 (0) 45198920683
CEO:
Emil Aghayev
Timur Aghayev
HRA 6714 HL
USt-IdNr.:
DE268455112
Në kryesore